SFS 2015:1073 Lag om särskilda åtgärder vid allvarlig fara för den allmänna ordningen eller den inre säkerheten i landet
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.