SFS 2015:1074 Förordning om vissa identitetskontroller vid allvarlig fara för den allmänna ordningen eller den inre säkerheten i landet
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.