SFS 2015:483 Lag om ändring i lagen (1986:163) om rätt till ledighet för utbildning i svenska för invandrare
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.