SFS 2015:484 Lag om ändring i lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.