SFS 2015:491 Förordning om ändring i efterlysningskungörelsen (1969:293)
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.