SFS 2015:494 Förordning om ändring i förordningen (2001:589) om behandling av personuppgifter i Skatteverkets folkbokföringsverksamhet
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.