SFS 2015:497 Förordning om ändring i förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.