SFS 2015:499 Förordning om ändring i förordningen (2014:946) om statlig ersättning för utbildning i svenska för invandrare som ges till vissa utlänningar i Migrationsverkets anläggningsboenden
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.