SFS 2015:680 Förordning om ändring i förordningen (1987:978) om ekonomiska föreningar
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.