SFS 2015:681 Förordning om ändring i förordningen (2011:58) om behandling av personuppgifter i Lantmäteriets databas för arkiverade handlingar
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.