SFS 2015:685 Lag om ändring i lagen (1991:852) om betalningsföreläggande för fordringar i arbetstvister och fordringar som skall prövas av Statens va-nämnd
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.