SFS 2015:687 Förordning om ändring i kungörelsen (1973:261) om utbetalning av vissa ersättningar i mål eller ärende vid domstol, m.m.
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.