SFS 2015:689 Förordning om ändring i förordningen (1982:805) om ersättning av allmänna medel till vittnen, m.m.
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.