SFS 2015:699 Förordning om ikraftträdande av lagen (2014:1335) om avtal mellan Sverige och Macao SAR om utbyte av upplysningar i skatteärenden
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.