SFS 2015:880 Förordning om ikraftträdande av lagen (2015:868) om ändring i luftfartslagen (2010:500)
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.