SFS 2015:882 Förordning om ändring i förordningen (2013:711) om ersättningar för vissa kostnader för gränsöverskridande hälso- och sjukvård
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.