SFS 2015:888 Lag om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200)
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.