SFS 2015:894 Förordning om ändring i förordningen (1994:224) om återbetalning av mervärdesskatt och vissa punktskatter till hjälporganisationer, utländska beskickningar m.fl.
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.