SFS 2015:896 Förordning om ändring i förordningen (1996:1357) om statlig ersättning för hälso- och sjukvård till asylsökande
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.