SFS 2015:897 Förordning om ändring i förordningen (2002:1118) om statlig ersättning för asylsökande m.fl.
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.