SFS 2015:898 Lag om behandling av personuppgifter i Skatteverkets äktenskapsregister- och bouppteckningsverksamheter
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.