SFS 2015:899 Lag om identitetskort för folkbokförda i Sverige
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.