SFS 2015:982 Lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.