SFS 2015:986 Lag om ändring i lagen (2007:171) om registerkontroll av personal vid sådana hem för vård eller boende som tar emot barn
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.