SFS 2015:998 Förordning om statsbidrag till kommuner som bedriver musik- och kulturskoleverksamhet
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.