SFS 2016:13 Förordning om ändring i förordningen (2015:284) med instruktion för Socialstyrelsen
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.