SFS 2016:14 Tillkännagivande om tröskelvärden vid offentlig upphandling
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.