SFS 2016:18 Lag om ändring i lagen (2006:351) om genetisk integritet m.m.
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.