SFS 2016:19 Förordning om ändring i förordningen (2008:347) om hälso- och sjukvård åt asylsökande m.fl.
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.