SFS 2016:20 Förordning om ändring i förordningen (2015:922) om utbyte av upplysningar om finansiella konton
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.