SFS 2016:1153 Lag om ändring i lagen (2008:962) om valfrihetssystem
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.