SFS 2016:1183 Lag om ändring i lagen (2009:128) om yrkeshögskolan
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.