SFS 2016:1186 Förordning om ändring i förordningen (2011:556) med instruktion för Statens skolinspektion
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.