SFS 2016:880 Förordning om statligt stöd för att anordna och tillhandahålla hyresbostäder och bostäder för studerande
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.