SFS 2016:886 Förordning om ändring i förordningen (2001:646) om behandling av uppgifter i Tullverkets verksamhet
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.