SFS 2016:891 Förordning om ändring i förordningen (2013:588) om värdepappersfonder
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.