SFS 2016:897 Förordning om ändring i förordningen (1976:1128) om felparkeringsavgift
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.