SFS 2016:898 Förordning om ändring i förordningen (1982:198) om flyttning av fordon i vissa fall
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.