SFS 2016:899 Förordning om bidrag till lagring av egenproducerad elenergi
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.