SFS 2016:980 Lag om ändring i lagen (2016:188) om patent- och marknadsdomstolar
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.