SFS 2016:981 Förordning om fastställande av omräknade belopp för vägavgift för år 2017
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.