SFS 2016:982 Förordning om ikraftträdande av lagen (2015:616) om avtal mellan Sverige och Brunei om utbyte av upplysningar i skatteärenden
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.