SFS 2016:984 Förordning om ändring i förordningen (1994:1120) om ersättning för fysioterapi
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.