SFS 2016:986 Förordning om avgifter för tillsyn av åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.