SFS 2016:989 Förordning om statsbidrag till film
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.