SFS 2016:993 Lag om upphävande av lagen (1985:620) om vissa torvfyndigheter
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.