SFS 2016:995 Förordning om upphävande av förordningen (1985:626) om vissa torvfyndigheter
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.