SFS 2016:996 Förordning om ändring i förordningen (1998:896) om hushållning med mark- och vattenområden
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.