SFS 2017:48 Lag om ändring i lagen (2001:499) om omskärelse av pojkar
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.