SFS 2017:1138 Lag om ändring i lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.